Thông báo về kế hoạch tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện tháng 9/2016
22 tháng 8, 2016 bởi
Thông báo về kế hoạch tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện tháng 9/2016
Administrator

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hải Phòng. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” năm 2016 theo kế hoạch như sau:

· Đối tượng tham gia hiến máu: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

· Thời gian tổ chức hiến máu: 01 ngày, thứ 6 ngày 09/09/2016

Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h

Buổi chiều: Từ 14h đến 16h

* Địa điểm tổ chức hiến máu: Tại khu giảng đường - Trường ĐHDL Hải Phòng

Ghi chú:Chế độ chăm sóc người hiến máu tình nguyện được Bệnh viện Việt Tiệp thực hiện theo qui định như sau:

- Được nhận 01 thẻ chứng nhận hiến máu, khi người có tên trên thẻ cần sử dụng máu sẽ được ưu tiên truyền máu miễn phí bằng số lượng máu đã hiến, tại các cơ sở y tế nhà nước.

- Được khám bệnh, tư vấn và làm một số xét nghiệm miễn phí trước khi hiến máu

- Được ăn nhẹ tại chỗ mức 35.000 đồng

- Được nhận 100.000 đồng tiền quà tặng (đối với người hiến 250 ml), nhận 150.000 đồng (đối với người hiến 350 ml)

- Nhận 45.000 đồng tiền hỗ trợ đi, đến địa điểm hiến máu.

* Nếu có bất kỳ vướng mắc gì xin liên hệ với Trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, số điện thoại 0313.951.747