Thông báo về công tác thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
18 tháng 7, 2016 bởi
Thông báo về công tác thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
Administrator


I. Đối tượng đi thực tập:

- Sinh viên ngành XDDD-CN khóa 16 hệ Đại học

- Sinh viên ngành Kiến trúc khóa 15 (đợt 2)

- Các sinh viên khóa trước chưa đi thực tập tốt nghiệp.

II. Thời gian :

- Thời gian đăng ký trên hệ thống: từ 25/7/2016 đến 30/7/2016

- Thời gian thực tập tốt nghiệp: từ 08/8/2016 đến 17/9/2016.

III. Các vấn đề cần chú ý khi đi thực tập tốt nghiệp:

- Sinh viên có thể tự liên hệ địa điểm thực tập, trước khi tự liên hệ địa điểm thực tập sinh viên cần lên Khoa xin Giấy giới thiệu thực tập sau đó mang giấy giới thiệu đến cơ sở mà sinh viên đã liên hệ được xin xác nhận là: Đồng ý tiếp nhận sinh viên ……..đến thực tập tốt nghiệp thời gian từ 08/8/2018 đến 17/9/2016 và có đóng dấu của cơ quan tiếp nhận thực tập rồi mang về nộp cho Khoa trước ngày 29/7/2016 để Khoa xem xét (Xin giấy giới thiệu và nộp giấy giới thiệu đã được tiếp nhận TT cho cô Hiền, SĐT: 0904.019281).

- Nếu sinh viên nào không tự liên hệ được địa điểm thực tập thì sẽ đi thực tập theo sự phân công của Khoa.

- Ngày 05/8/2016 sinh viên lên mạng xem danh sách phân công thực tập tốt nghiệp của Khoa. Sau khi xem danh sách sinh viên sẽ phải chủ động liên hệ với giáo viên hướng dẫn của mình trong quá trình thực tập tốt nghiệp.

Mọi thắc mắc các em liên hệ với cô Hiền (SĐT: 0904.019281)

Chúc các em thực tập đạt kết quả tốt!

KHOA XÂY DỰNG