THÔNG BÁO(Tổ chức lễ trao thẻ sinh viên k22)
10 tháng 10, 2018 bởi
THÔNG BÁO(Tổ chức lễ trao thẻ sinh viên k22)
Administrator

THÔNG BÁO!

(Tổ chức lễ trao thẻ sinh viên k22)

Sinh viên Khoa : Quản Trị Kinh Doanh

Thời gian: 07h30 - Thứ 5( ngày 11/10/2018)

Địa điểm: F301

* Yêu cầu sinh viên mặc đồng phục, có mặt đầy đủ đúng giờ,