Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 43/2016
29 tháng 10, 2016 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 43/2016
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Đầu tuần có 2 phòng để bẩn: A312; A613. Giữa và cuối tuần Ban CTSV đã đôn đốc tổng vệ sinh nên hầu hết các phòng vệ sinh sạch sẽ riêng phòng A505 còn bừa bộn rác tồn.

- Các hành lang, cầu thang vệ sinh tương đối sạch.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Thực phẩm tươi mới. vệ sinh đạt yêu cầu kiểm tra.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Trong tuần các lớp đã tổng vệ sinh tương đối sạch sẽ.

- Hành lang, vườn chơi và các khu vực xung quanh lớp học vệ sinh tương đối sạch.

- Nhà ăn mầm non: Thực phẩm sạch sẽ, tươi ngon, đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ.

II. Khu giảng đường:

 1.V sinh các phòng hc:

- Kiểm tra 9h thứ 5 ngày 27/10 có 2 phòng C202 (NA1804) và C203 (lớp TC môn lý thuyết tài chính tiền tệ) trong ngăn bàn có quá nhiều giấy, rác… Kiểm tra 15h ngày 28/10 khu nhà A có 3 phòng học không trực nhật bẩn nhiều vỏ bimbim, chai nhựa, vỏ hộp sữa, túi nilon… trong ngăn bàn và dưới sàn nhà: A306 (QT1806K); A402 (QT1801T); A401(QT1802N).

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC được vệ sinh hàng ngày.

2.V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Các loại thực phẩm và rau củ quả tươi mới, vệ sinh trong ngoài nhà ăn sạch sẽ. Nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ hàng ngày.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Khu KSSV và trường mầm non trong tuần đã được tổng vệ sinh sạch sẽ để đón tiếp đoàn Y tế Quận Lê Chân về kiểm tra công tác vệ sinh ATTP và phòng chống thuốc lá.

- Có 5 phòng học trên vệ sinh chưa đạt yêu cầu đề nghị cán bộ QLSV thường xuyên đôn đốc nhắc nhở sinh viên vệ sinh lớp cho sạch sẽ.

 

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng: Để báo cáo

- Các đơn vị liên quan: Để thông báo

- Lưu y tế

P.TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

BS. Nguyễn Thị Hồng Quyên