Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 41/2016
17 tháng 10, 2016 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 41/2016
Administrator

I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Có 2 phòng để bẩn, rác tồn: A313 và A618. Phòng A315 có nồi cơm điện (cán bộ QLSV đã xử lý)

- Các hành lang, cầu thang sinh viên có quét nhưng chưa được sạch.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Vệ sinh trong ngoài nhà ăn đạt yêu cầu kiểm tra. Thực phẩm tươi mới.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Các lớp học trường mầm non nhìn chung vệ sinh tương đối sạch. Riêng lớp chồi 2 còn hôi mùi cống.

- Các khu vực xung quanh lớp học đạt yêu cầu kiểm tra.

- Nhà ăn mầm non: Đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn tốt. Vệ sinh tương đối sạch, lưu mẫu thức ăn đầy đủ.

II. Khu giảng đường:

 1.V sinh các phòng hc:

- Các phòng học không trực nhật nhiều giấy, vở chai nhựa, vỏ bimbim ở trong ngăn bàn và dưới nền nhà: C203 (lớp XD1701D + 1801D); C204 (lớp TC môn Lý thuyết tài chính tiền tệ) và phòng B203 (VH1801)

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC được vệ sinh hàng ngày.

2.V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Các loại thực phẩm và rau củ quả tươi mới, vệ sinh trong ngoài nhà ăn sạch sẽ. Nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ hàng ngày.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Lớp Chồi 2 hôi mùi cống cần phải sửa chữa hệ thống ống cống của lớp chồi 2 .

- Khu Giảng có 3 phòng học vệ sinh chưa đạt yêu cầu đề nghị cán bộ QLSV thường xuyên đôn đốc nhắc nhở sinh viên trực nhật.

 

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng: Để báo cáo

- Các đơn vị liên quan: Để thông báo

- Lưu y tế

P.TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

BS. Nguyễn Thị Hồng Quyên