Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 2/2017
14 tháng 1, 2017 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh phòng ở, vệ sinh lớp học, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch và các vệ sinh các khu vực vệ sinh khác tuần 2/2017
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Các phòng ở được kiểm tra vệ sinh tương đối sạch.

- Các hành lang, cầu thang sinh viên có quét nhưng chưa được đều và sạch.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Thực phẩm tươi ngon, vệ sinh trong ngoài nhà ăn tương đối sạch. Nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Các lớp học trường mầm non trong tuần đã tổng vệ sinh sạch sẽ.

- Hành lang, vườn chơi được quét dọn vệ sinh hàng ngày.

- Nhà ăn mầm non: Có lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

II. Khu giảng đường:

 1. V sinh các phòng hc:

- Các phòng thi đã được vệ sinh sau mỗi ca thi.

- Các hành lang, cầu thang vệ sinh sạch sẽ.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm và các loại rau, củ quả được nhập và sử dụng trong ngày. Sau khi nấu và chế biến thức ăn nhà ăn đã được vệ sinh sạch sẽ. Hàng ngày nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn đầy đủ.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Trong tuần các lớp học trường mầm non đã tổng vệ sinh sạch sẽ.

- Vệ sinh các phòng ở, vệ sinh các phòng thi và vệ sinh môi trường xung quanh đạt yêu cầu kiểm tra.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng: Để báo cáo

- Các đơn vị liên quan: Để thông báo

- Lưu y tế

P.TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ

BS. Nguyễn Thị Hồng Quyên