Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 21/8 - 25/8/2017
28 tháng 8, 2017 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 21/8 - 25/8/2017
Administrator

I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Có 3 phòng còn để rác tồn, chưa gấp chăn: A509; A514 và 502.

- Vệ sinh cầu thang, hành lang: Hành lang trước cửa phòng A510 có túi rác tồn.

2. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Các lớp học mầm non vệ sinh tương đối sạch.

- Vệ sinh khu vực nhà ăn mầm non đạt yêu cầu. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

- Các khu vực xung quanh vệ sinh sạch sẽ.

II. Khu giảng đường:

1. V sinh các phòng hc:

- Trong tuần các phòng học đã được đôn đốc sinh viên trực nhật.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC đã được vệ sinh sạch sẽ.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm và các loại rau, củ, quả tươi mới. Sau khi nấu và chế biến thức ăn nhà ăn đã được vệ sinh sạch sẽ. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Đề nghị Ban CTSV đôn đốc nhắc nhở 3 phòng ở trên vệ sinh phòng ở cho sạch gọn.

PHÒNG Y TẾ