Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 13/2 - 18/2/2017
18 tháng 2, 2017 bởi
Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 13/2 - 18/2/2017
Administrator


I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Các phòng ở được kiểm tra vệ sinh tương đối sạch nhưng vẫn còn phòng A-510 để bẩn, bừa bộn, rác tồn.

- Các hành lang, cầu thang sinh viên đã quét hàng ngày vệ sinh đã sạch sẽ hơn.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Thực phẩm tươi ngon, vệ sinh trong ngoài nhà ăn tương đối sạch.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Các lớp học trường mầm non trong tuần đã tổng vệ sinh sạch sẽ.

- Hành lang, vườn chơi và các khu vực khác vệ sinh đạt yêu cầu.

- Nhà ăn mầm non: Thực phẩm tươi mới, đã lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

II. Khu giảng đường:

 1. V sinh các phòng hc:

- Các phòng học sinh viên đã trực nhật tuy nhiên có phòng A302 (lớp QT1805K) bẩn nhiều vỏ hạt dưa, giấy rác, vỏ chai nhựa nhưng đã được đôn đốc trực nhật ngay

- Các hành lang, cầu thang vệ sinh sạch sẽ.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Các loại rau củ quả và thực phẩm được nhập và sử dụng trong ngày. Sau khi nấu và chế biến thức ăn, nhà ăn đã dọn vệ sinh sạch sẽ. Nhà ăn đã lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

III. Nhận xét và kiến nghị:

PHÒNG Y TẾ