Thông báo thời gian bảo vệ tiến độ lần 2 cho sinh viên ngành kiến trúc làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
21 tháng 6, 2017 bởi
Thông báo thời gian bảo vệ tiến độ lần 2 cho sinh viên ngành kiến trúc làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Administrator

I. Đối tượng:

- Các sinh viên ngành Kiến trúc đang làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2017, thời gian từ 07/04/2017 đến 21/07/2017

II. Thời gian và địa điểm bảo vệ tiến độ lần 1:

- Thời gian: 7h 30 sáng thứ 6 ngày 23/6/2017.

- Địa điểm : Phòng A201.