Thông báo thời gian bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp và ngành Kiến Trúc
31 tháng 3, 2021 bởi
Thông báo thời gian bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp và ngành Kiến Trúc
Administrator


I. Đối tượng thực hiện:

 - Các sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp:

+ Ngành Xây dựng dân dân dụng & CN: thời gian từ 18/4/2016 – 23/7/2016

+ Ngành Kiến Trúc thời gian từ: 18/4/2016 – 30/7/2016.

II. Thời gian bảo vệ đồ án tốt nghiệp: thứ 7 ngày 6/8/2016

Chú ý:

- Đúng 7h30 các em sinh viên ngành XDDD & CN và Kiến Trúc có mặt đầy đủ tại hội trường F301 để làm lễ khai mạc bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

- Sau lễ khai mạc bảo vệ đồ án tốt nghiệp các em sinh viên trở về phòng bảo vệ đồ án tốt nghiệp của mình ngay (danh sách và thứ tự bảo vệ đồ án tốt nghiệp được dán trước cửa phòng bảo vệ đồ án). Danh sách các phòng bảo vệ như sau:

+ Phòng A301: ngành XDDD & CN.

+ Phòng A302: ngành Kiến trúc.

+ Phòng A303: ngành Kiến trúc.

+ Phòng A305: ngành Kiến trúc

Chúc các em bảo vệ đồ án tốt nghiệp đạt kết quả tốt!

KHOA XÂY DỰNG