Thông báo Thầy Hiệu Trưởng gặp gỡ sinh viên K18
8 tháng 11, 2018 bởi
Thông báo Thầy Hiệu Trưởng gặp gỡ sinh viên K18
Administrator
Theo kế hoạch của Hội đồng tốt nghiệp nhà trường, thầy Hiệu trưởng, Ban CTSV và các khoa tổ chức một buổi gặp mặt với các sinh viên khóa 18 chưa đủ điều kiện làm tốt nghiệp.
Thời gian: 8h30 (Chủ nhật , Ngày 11/11/2018)
Địa điểm: phòng F301
Vậy đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ để buổi họp diễn ra thành công./.
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH