Thông báo nhận học bổng tuyển sinh đầu vào của khóa 21 năm học 2017 - 2018
17 tháng 4, 2018 bởi
Thông báo nhận học bổng tuyển sinh đầu vào của khóa 21 năm học 2017 - 2018
Administrator


Căn cứ quyết định số 764, 765, 766, 767 và 768/2018 ngày 06/04/2018 của Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng về việc công nhận sinh viên được nhận học bổng tuyển sinh năm học 2017 – 2018 của sinh viên khóa 21.
Phòng Kế hoạch tài chính thông báo tới những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm sau đây đến nhận học bổng 10 tháng năm học 2017-2018
Địa điểm: Phòng Kế hoạch tài chính tầng 2 - nhà G.
Thời gian nhận: Bắt đầu từ ngày 16/04/2018
Nhận vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)
Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ khi đến nhận tiền.