Thông báo Mẫu bìa và quy cách trình bày đồ án đợt 2 năm 2016
27 tháng 12, 2016 bởi
Thông báo Mẫu bìa và quy cách trình bày đồ án đợt 2 năm 2016
Administrator


QUY ĐỊNH CÁCH TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN
- Đồ án được in trên khổ giấy A4 (không dùng khổ letter) - một mặt.
- Kiểu chữ Times New Roman 14 pt (không được dùng font khác).
- Trình bày: Cách dòng: multiple 1.3
Cách lề: trên: 2 cm
dưới: 2 cm
trái: 3 cm
phải: 2 cm
* Trình tự đóng quyển: (các em download các biểu mẫu về để làm cho đúng mẫu)
- Tờ 1: Bìa cứng màu đỏ đậm, mạ chữ màu vàng (các em có thể lên văn phòng khoa xem màu của bìa đồ án để đóng quyển cho đúng)
- Tờ 2: Tên đề tài đồ án (theo mẫu)
- Tờ 3, 4: Nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (theo mẫu)
- Tờ 5: Cán bộ hướng dẫn đề tài tốt nghiệp (theo mẫu)
- Tờ 6: Phần nhận xét của cán bộ hướng dẫn (theo mẫu)
- Tờ 8: Mục lục
- Tiếp theo là nội dung của đồ án.
- Tổng số trang của đồ án: Tối thiểu 50 trang, tối đa 100 trang (kể cả bảng biểu)
Sinh viên phải đóng 02 quyển bìa cứng, trong đó :
- Nộp về khoa 01 quyển :
+ 01 quyển gốc (có nhận xét của GV hướng dẫn - chữ ký sống để lưu)
+ 01 quyển gửi thầy cô chấm phản biện
- Sinh viên trực tiếp gửi cho các thầy cô hướng dẫn 01 quyển
Lưu ý :
- Mỗi lớp ghi bài vào đĩa CD , trên mặt đĩa các em ghi rõ họ tên, mã sinh viên, lớp bằng bút dạ dầu.
- Lớp trưởng nộp về khoa cùng đồ án tốt nghiệp.
Sinh viên dowload tại đây