Thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp đợt thi tháng 11 năm 2016 ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp
11 tháng 11, 2016 bởi
Thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp đợt thi tháng 11 năm 2016 ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp
Administrator

STT

Môn thi

Thời gian ôn

Địa điểm

Giảng viên

Điện thoại

1

Cơ sở chuyên ngành: Cơ học kết cấu

8h cả ngày 16/11/2016

A204

TS. Đoàn Văn Duẩn

0945.092.348

2

Chuyên ngành: Kết cấu bê tông cốt thép

8h thứ 5 ngày 17/11/2016

A204

TS. Đoàn Văn Duẩn

0945.092.348

3

Chuyên ngành: Kỹ thuật và Tổ chức thi công

8h Chủ nhật ngày 20/11/2016

B101

PGS. TS. Đinh Tuấn Hải

0903.229.506