THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018
4 tháng 9, 2018 bởi
THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018
Administrator


THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018

Lễ bảo vệ khóa luận ngành Quản trị doanh nghiệp, Tài chính – ngân hàng và Marketing vào 07h15 thứ 7 ngày 08/09/2018 tại Phòng B201, 202, 203, 205.

Lễ bảo vệ khóa luận ngành Kế toán – Kiểm toán vào 07h15 Chủ nhật ngày 09/09/2018 tại Phòng B201, 202, 203, 205.

Đề nghị SV làm khóa luận của các ngành phải đi dự Lễ bảo vệ khóa luận đầy đủ. Nữ mặc áo dài, nam mặc áo đồng phục, sơ vin.