Thông báo làm tốt nghiệp đợt 3 năm 2017
1 tháng 8, 2017 bởi
Thông báo làm tốt nghiệp đợt 3 năm 2017
Administrator

V/v làm tốt nghiệp của khóa 16,17 hệ ĐH, khóa 8,9 hệ Liên thông

 và khóa 10,11 hệ CĐ các ngành khoa Quản trị kinh doanh đợt 3 năm 2017.

Sinh viên xem thông báo cụ thể tại đây

http://hpu.edu.vn/upload/company/121/586/TB_lamtotnghiep dot 3 nam 2017.docx