Thông báo danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 ngành Kiến Trúc
6 tháng 10, 2016 bởi
Thông báo danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 ngành Kiến Trúc
Administrator

Các em sinh viên ngành Kiến Trúc đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 xem danh sách Giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp tại file: Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 ngành Kiến trúc

Thời gian làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 ngành Kiến Trúc: 15 tuần: 10/10/2016 đến 21/01/2017

Các em sinh viên làm đồ án tốt nghiệp chủ động liên hệ với các giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của mình.

KHOA XÂY DỰNG