Phòng thi lại ngày 18.06.2018
15 tháng 6, 2018 bởi
Phòng thi lại ngày 18.06.2018
Administrator

Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo phòng thi lại học kỳ 2 năm học 2017-2018 ngày 18.06.2018, SVxem chi tiết trong file đính kèm "Phòng thi lại ngày 18.06.2018"