Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017-2018
27 tháng 4, 2018 bởi
Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017-2018
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017-2018”.

Một số lưu ý:

1.SV trùng lịch thi liên hệ với thầy Nguyễn Tuấn Trung để đổi lịch trước ngày 18.05.2018.

2. SV nên xem phòng thi trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

3. SV học học ghép lớp thi lần 2 cùng lớp học ghép.

4. Sinh viên phải đóng học phí trước khi thi. Trường hợp chưa dóng học phí sẽ không được thi.

4.