Lịch thi học kỳ phụ năm học 2015-2016
31 tháng 3, 2021 bởi
Lịch thi học kỳ phụ năm học 2015-2016
Administrator


Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 1 học kỳ phụ năm học 2015-2016.

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi học kỳ phụ năm học 2015-2016”.

Một số lưu ý:

· Sinh viên trùng lịch thi liên hệ với cô Hoàng Thị Minh Hà hoặc thầy Nguyễn Tuấn Trung tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học để đổi lịch trước ngày 01.08.2016.

· Sinh viên nên xem phòng thi trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (phòng E101).