Lịch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa của Khoa QTKD năm học 2020-2021 ngày 29/06/2021
29 tháng 6, 2021 bởi
Lịch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa của Khoa QTKD năm học 2020-2021 ngày 29/06/2021
Trần Đình QuýĐề tài: “Vận dụng Kaizen và 5S trong quản lý tổ chức giảng dạy”
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hoàng Đan
Thời gian bảo vệ từ 8h30 ngày 29/6/2021 tại phòng B102

Đề tài: “Xây dựng quy trình thực hành bài toán phân tích các chỉ tiêu tài chính ngắn hạn trong doanh nghiệp cho sinh viên ngành tài chính ngân hàng thuộc trường ĐH QL&CN Hải Phòng”
Chủ nhiệm đề tài: Cao Thị Thu
Thời gian bảo vệ từ 7h30 ngày 29/6/2021 tại phòng B103

Đề tài: “Quy trình thực hiện chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu mới đối với môn học Kế toán thuế tại trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng”
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Thúy Hồng
Thời gian bảo vệ từ 15h30 ngày 29/6/2021 tại phòng B102

Đề tài: “Phân tích dòng tiền và đánh giá tính khả thi của dự án đầu tư trên quan điểm của chính quyền địa phương: Dự án sản xuất Cặp sách học sinh DISNEY”
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Diệp
Thời gian bảo vệ từ 15h30 ngày 29/6/2021 tại phòng B103

Đề tài: “Cách tính lương và quy chế trả lương cho doanh nghiệp. Nghiên cứu tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Tây Bắc”.
Chủ nhiệm đề tài: Cao Hồng Hạnh
Thời gian bảo vệ từ 9h30 ngày 29/6/2021 tại phòng B103

Đề tài: “Một số vấn đề pháp lý cơ bản về tổ chức quản lý công ty Cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2020 phục vụ môn học Luật kinh tế đối với sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh”.
Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Thanh Lan
Thời gian bảo vệ từ 10h30 ngày 29/6/2021 tại phòng B103

Đề tài: “Vận dụng công cụ lãi suất để thực thi chính sách tiền tệ tại Việt Nam trong một số năm gần đây và những lưu ý khi thực hiện các bài đánh giá môn học lý thuyết tài chính tiền tệ và tiền tệ ngân hàng”.
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Nga
Thời gian bảo vệ từ 14h30 ngày 29/6/2021 tại phòng B103

Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Nông sản Việt Phát”.
Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Thanh Thảo
Thời gian bảo vệ từ 16h30 ngày 29/6/2021 tại phòng B102

Đề tài: “Hoạt động Marketing tại công ty TNHH Thương mại vận tải Trung Thành - Thực trạng và giải pháp”.
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Tình
Thời gian bảo vệ từ 13h30 ngày 29/6/2021 tại phòng B103

Đề tài: “Một số khuyến nghị giải pháp khi phân tích tác động sau tiếp cận môn học Marketing căn bản của sinh viên HPU”
Chủ nhiệm đề tài: Phùng Minh Hóa - Lớp QT2201M
Các thành viên: Nguyễn Tiến Đạt, Lê Minh Hiếu, Trần Huy Long, Phạm Thị Mai Anh - Lớp QT2201M.
Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Nam Phương
Thời gian bảo vệ từ 8h30 ngày 29/6/2021 tại phòng B103


Đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán các khoản phải thu nhằm góp phần tăng vòng quay sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thương mại, xây dựng và dịch vụ Quân Thành”
Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Thu Hường - Lớp QT2101K
Giảng viên hướng dẫn: Hòa Thị Thanh Hương 
Thời gian bảo vệ từ 10h30 ngày 29/6/2021 tại phòng B102


Đề tài: “Tìm hiểu mối quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2010 đến nay”
Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Vân Anh - Lớp QT2401K
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hoàng Đan
Thời gian bảo vệ từ 7h30 ngày 29/6/2021 tại phòng B105

Đề tài: “Tìm hiểu về ảnh hưởng của Covid – 19 đối với nền kinh tế Việt Nam”
Chủ nhiệm đề tài: Lã Hải Yến - Lớp QT2301K
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hoàng Đan
Thời gian bảo vệ từ 8h30 ngày 29/6/2021 tại phòng B105Đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng nhằm xác định chính xác kết quả bán hàng của từng mặt hàng tại Công ty cổ phần bao bì Hùng Vương”.
Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Trang - Lớp QT2101K
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Thụ
Thời gian bảo vệ từ 9h30 ngày 29/6/2021 tại phòng B102


Đề tài: “Thực trạng công tác kiểm toán TSCĐ hữu hình và một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Anh (ACAC) thực hiện”.
Chủ nhiệm đề tài: Đoàn Thị Thanh Thanh - Lớp QT2201K
Giảng viên hướng dẫn: Trần Thị Thanh Thảo
 Thời gian bảo vệ Online từ 7h30 ngày 29/6/2021 tại Văn phòng khoa