Lịch học HPU-NET và Thư viện khóa 20
29 tháng 10, 2016 bởi
Lịch học HPU-NET và Thư viện khóa 20
Administrator


Trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Dân lập Hải Phòng xin thông báo:
 Lớp ""Khai thác sử dụng thư viện và HPU net"" 
- Kể từ ngày 01/11/2016 đến 19/11/2016
- Thời gian: Sáng từ 08h00 đến 10h30; Chiều từ 14h00 đến 16h30
- Địa điểm: Phòng Hỗ trợ công nghệ ( tầng 4 nhà G)
Tải Lịch học : TẠI ĐÂY
Để phục vụ khóa học HPU NET, Sinh viên cần chuẩn bị khi tới khóa học:
1. Mang theo CMND
2. Mang theo điện thoại di động (nếu có)
3. Tạo sẵn 1 tài khoản thư điện tử (khuyến khích sử dụng gmail), sinh viên phải đăng nhập được vào hộp thư
4. Quan hệ gia đình:
- Bố: Họ tên, năm sinh, số điện thoại liên hệ, chức vụ, cơ quan công tác
- Mẹ: Họ tên, năm sinh, số điện thoại liên hệ, chức vụ, cơ quan công tác
5. Địa chỉ thường trú (hộ khẩu), Địa chỉ liên hệ (Nơi cư trú)
6. Mang theo giấy bút
Trung tâm Thông tin Thư viện