Khoa QTKD thông báo công tác tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
19 tháng 9, 2016 bởi
Khoa QTKD thông báo công tác tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
Administrator

I. Điều kiện nhận nhiệm vụ tốt nghiệp
Sinh viên khóa 16 hệ ĐH, khóa 9 hệ LT và khóa 10 hệ CĐ các ngành khoa QTKD đủ điều kiện được làm tốt nghiệp khi đạt những yêu cầu sau:
-         Đã hoàn thành mọi nhiệm vụ học tập và không còn môn học có điểm dưới trung bình
-         Đã thực tập tốt nghiệp và có điểm báo cáo thực tập ≥ 5
-         Đạt yêu cầu về năng lực sử dụng tin học và ngoại ngữ
II. Điều kiện được làm khóa luận
Sinh viên đạt các yêu cầu về Điều kiện nhận nhiệm vụ tốt nghiệp và có điểm trung bình chung học tập như sau:
                 Ngành QTDN: từ 6.8 trở lên
                 Ngành TCNH: từ 6.8 trở lên
Ngành KTKT: từ 6.8 trở lên
III.  Thời gian đăng ký làm tốt nghiệp:
- Đối với tất cả sinh viên đủ điều kiện làm tốt nghiệp: các em phải đăng ký trên hệ thống, các em đăng ký từ ngày 26/9/2016 đến 30/9/2016. (Đăng ký làm tốt nghiệp tương tự như đăng ký làm thực tập tốt nghiệp. Riêng Lớp Liên thông không phải đăng ký trên hệ thống)
- Đối với sinh viên làm khóa luận: các em đăng ký đề tài khóa luận tại Văn phòng khoa từ ngày 26/9/2016 đến 30/9/2016.
+  Thời gian làm khóa luận: từ ngày 10/10/2016 đến ngày 31/12/2016
- Đối với sinh viên thi tốt nghiệp:
+ Thời gian ôn thi tốt nghiệp: Khoa sẽ có thông báo cụ thể, các em xem theo địa chỉ hpu.edu.vn /Thông báo/Khoa QTKD hoặc tại Văn phòng Khoa QTKD
+ Thi môn cơ sở: 7h30 ngày 26/11/2016
+ Thi môn chuyên ngành: 7h30 ngày 03/12/2016
IV. Trình tự đăng ký làm khóa luận:
1.Sinh viên tự liên hệ giáo viên hướng dẫn theo danh sách “Giáo viên tham gia hướng dẫn khóa luận năm học 2015-2016”. Các em xem theo địa chỉ hpu.edu.vn/Thông báo/Khoa Quản trị kinh doanh hoặc Văn phòng Khoa QTKD
2.Thống nhất với giáo viên hướng dẫn về tên đề tài và số liệu cần thu thập.
3.Đăng ký tên đề tài, giáo viên hướng dẫn với cô Hường tại Văn phòng Khoa trong thời gian quy định ở mục III.
Các thông tin về công tác tốt nghiệp các em cập nhật tại trang web: hpu.edu.vn/ Thông báo/Khoa Quản trị kinh doanh hoặc Văn phòng Khoa QTKD - Tầng 3 nhà G.
 
Khoa Quản trị kinh doanh