Khoa Du lịch thông báo về Công tác Thực tập tốt nghiệp năm 2017
22 tháng 12, 2016 bởi
Khoa Du lịch thông báo về Công tác Thực tập tốt nghiệp năm 2017
Administrator


Thông báo về công tác Thực tập tốt nghiệp năm 2017
 Để chuẩn bị cho công tác Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2017, Khoa Du lịch thông báo tới sinh viên các lớp như sau:
1. Thời gian TTTN:6 tuầntừ 06/2 đến 18/3/2017.
2. Thời gian Khoa cấp Giấy giới thiệu:
- Từ ngày 2/1 đến 7/1/2017, sinh viên đủ điều kiện đi TTTN cần cấp Giấy giới thiệu để liên hệ với các cơ sở thực tập lên Văn phòng Khoa (Tầng 3 nhà G) hoặc liên hệ cô Quỳnh Chi - Giáo vụ Khoa (ĐT: 0982.358345)
- Giấy giới thiệu phải ghi đầy đủ và chính xác tên cơ sở thực tập (theo dấu của đơn vị).

3. L giao nhim v thc tp tt nghip:

13h30 ngày 18/01/2017 - tại Hội trường F301(đề nghị tất cả sinh viên đi thực tập phải đi dự để nhận giảng viên theo dõi thực tập)

4. Các việc sinh viên cần làm:
- Sinh viên đăng ký TTTN trên hệ thống (cách thức giống đăng ký môn học tín chỉ): Thời gian từ 9/1 đến 14/1/2017.
- Sinh viên tự liên hệ địa điểm thực tập: Tối đa 03 sinh viên cùng thực tập tại một doanh nghiệp lữ hành hoặc khách sạn/nhà hàng; 01 sinh viên thực tập tại một Phòng Văn hóa cấp quận/huyện; 02 sinh viên cùng thực tập tại một Sở VH-TT-DL các tỉnh thành phố, Ban quản lý các di tích, danh thắng, khu du lịch. 
- Sinh viên đề nghị đơn vị tiếp nhận điền đầy đủ thông tin, ký và đóng dấu vào Phiếu đồng ý tiếp nhận sinh viên thực tập (download tại đây) và nộp về Văn phòng Khoa trước ngày 14/1/2017. 
- Đối với những sinh viên không tự liên hệ được địa điểm thực tập phải đăng ký với Khoa trước ngày 14/1/2017 và phải tuân theo sự sắp xếp, bố trí của Khoa.
- Khi nhận quyết định đến cơ sở thực tập, sinh viên kiểm tra lại xem thông tin cá nhân: Mã sinh viên, họ tên, ngày sinh và địa điểm thực tập đã chính xác chưa. Nếu có sai sót, SV phản hồi ngay với cô Quỳnh Chi. 
* Lưu ý:
- Sinh viên sẽ không được Báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu: Tên cơ sở thực tập không đúng với tên cơ sở trên con dấu ở Phiếu tiếp nhận và Phiếu nhận xét của cơ sở thực tập.
- Yêu cầu sinh viên cập nhật thông tin tại Khoa hoặc đường link:http://hpu.edu.vn/vhdl/VHDLthongbao.html
Khoa Du lịch