Kết quả thi PET ngày 30.09.2017
16 tháng 10, 2017 bởi
Kết quả thi PET ngày 30.09.2017
Administrator

Phòng Đào tạo Đại học &Sau đại học thông báo kết quả thi kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (Bài thi PET) ngày 30.09.2017

1. Sinh viên thi PET ngày 30.09.2017 xem điểm chi tiết trong file đính kèm, “Kết quả thi PET ngày 30.09.2017

2. Yêu cầu sinh viên kiểm tra điểm thi ở cả file Excel và trên trang điểm cá nhân xem kết quả có chính xác và trùng nhau không.

3. Sinh viên hệ cao đẳng, hệ đại học liên thông, hệ đại học khóa 13 trở về trước có thể đăng ký kỳ thi TOEIC nội bộ tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH, liên hệ trực tiếp thầy Lê Trường Sơn (ĐT 0904.313150).

4. Sinh viên thi PET không đạt yêu cầu sẽ đăng ký kỳ thi 13h15thứ 7 ngày 28.10.2017 tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH, liên hệ trực tiếp cô Hoàng Kim Chung (ĐT 0904.220487).