Kế hoạch làm tốt nghiệp đợt 3 năm 2016
6 tháng 1, 2017 bởi
Kế hoạch làm tốt nghiệp đợt 3 năm 2016
Administrator


Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo về kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 3 năm 2016.

1. Sinh viên đủ điều kiện đăng ký làm tốt nghiệp

· Không môn học nào có điểm < 5, ngoại trừ các môn Giáo dục quốc phòng&Giáo dục Thể chất.

· Đã đạt yêu cầu môn Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (TOEIC, PET, JPLT hoặc HSK)

· Đã đạt yêu cầu môn Kỹ năng sử dụng tin học (ICDL)

· Yêu cầu các SV đã có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế nhanh chóng nộp hồ sơ bảng điểm và chứng chỉ về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

2. Thời gian đăng ký làm tốt nghiệp

Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

Thời gian đăng ký từ 8h00 thứ 2 ngày 09.01.2017 đến 11h00 thứ 2 ngày 16.01.2017

3. Hình thức đăng ký làm tốt nghiệp

a. SV các khoa Quản trị kinh doanh, Du lịch, Ngoại ngữ thi tốt nghiệp.

Ngày thi tốt nghiệp môn cơ sở : 7h30 thứ 6 ngày 20.01.2017

Ngày thi tốt nghiệp môn chuyên ngành: 7h30 thứ 3 ngày 24.01.2017

b. SV các khoa Điện, Công nghệ thông tin, Xây dựng, Môi trường làm đồ án tốt nghiệp.

Thời gian làm đồ án tốt nghiệp: từ ngày 06/02/2017 đến ngày 29/04/2017

4. Một số lưu ý

SV có nguyện vọng thi tốt nghiệp, nếu hoàn thành các điều kiện trước ngày thi tốt nghiệp 1 ngày có thể viết đơn xin được thi tốt nghiệp đợt 3 năm 2016 và nộp cho Phòng Đào tạo ĐH&SĐH(hạn cuối 10h00 thứ 5 ngày 19.01.2017).

Mọi thông tin liên quan về công tác tốt nghiệp liên hệ trực tiếp với thầy Lê Trường Sơn (0904.313150) tại Phòng Đào tạo Đại học &Sau đại học vào các ngày trong tuần trừ sáng thứ 7.