Kế hoạch làm tốt nghiệp đợt 2 năm 2019
17 tháng 6, 2019 bởi
Kế hoạch làm tốt nghiệp đợt 2 năm 2019
Administrator

Khoa QTKD xin thông báo kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 từ 1/7/2019 đến 20/9/2019

Do đó để đảm bảo thời gian làm tốt nghiệp, khoa QTKD đề nghị tất cả các sinh viên đủ điều kiện làm tốt nghiệp đợt 2 đăng ký làm tốt nghiệp trên hệ thống (liên hệ thầy Sơn- phòng đào tạo) và đăng ký tên đề tài khóa luận dự kiến trên văn phòng khoa tầng 3 nhà G từ ngày 17/6/2019 đến ngày 1/7/2019

Khoa QTKD