Kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 5 năm 2018
30 tháng 11, 2018 bởi
Kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 5 năm 2018
Administrator

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo về kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 5 năm 2018.

1. Sinh viên đủ điều kiện đăng ký làm tốt nghiệp

· Đã hoàn thành nhiệm vụ học tập: không môn học nào có điểm trung bình < 5, ngoại trừ các môn Giáo dục quốc phòng&Giáo dục Thể chất.

· Đã đạt yêu cầu về Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (TOEIC, PET, JPLT hoặc HSK)Kỹ năng sử dụng tin học (ICDL)

· Yêu cầu các SV đã có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế nhanh chóng nộp hồ sơ bảng điểm và chứng chỉ về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

2. Hình thức đăng ký làm tốt nghiệp

2.1. SV làm lại tốt nghiệp, các lớp liên thông, ngành Kiến trúc

Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

2.2. SV làm tốt nghiệp lần đầu

Bước 1. SV đăng ký làm tốt nghiệp trên hệ thống đăng ký môn học http://dk.hpu.edu.vn/

Bước 2. Tick vào chức năng : Đăng ký làm tốt nghiệp

Bước 3. Lựa chọn hình thức làm tốt nghiệp: Đồ án/khóa luận TN

Ghi chú: SV khóa 18 chỉ có 1 hình thức làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp.

Bước 4. SV hoàn thành học phí và các khoản đóng góp làm tốt nghiệp.

Ghi chú: SV phải hoàn thành học phí mới được nhận đề tài làm tốt nghiệp.

Bước 5. SV mang biên lai thu học phí liên hệ văn phòng khoa để đăng ký nhận đề tài.

3. Các mốc thời gian quan trọng

3.1. Thời gian đăng ký làm tốt nghiệp

Từ 9h00 thứ 3 ngày 04/12/2018 đến 10h00 thứ 6 ngày 21/12/2018

3.2.Thời gian hoàn thành học phí và nhận giảng viên hướng dẫn:

Từ 8h00thứ 2 ngày 17/12/2018 đến 16h00 thứ 6 ngày 21/12/2018

3.3. Thời gian làm tốt nghiệp đợt 5

Từ thứ 2 ngày 24/12/2018 đến thứ 6 ngày 05/04/2019.

3.4. Thời gian bảo vệ tốt nghiệp đợt 5

Từ ngày 08/04/2019 đến ngày 19/04/2019.

Mọi thông tin liên quan về công tác tốt nghiệp liên hệ trực tiếp với thầy Lê Trường Sơn (0904.313150) tại Phòng Đào tạo Đại học &Sau đại học để được hướng dẫn.