Kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
1 tháng 6, 2017 bởi
Kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
Administrator

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo về kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 2 năm 2017.

1. Thời gian đăng ký làm tốt nghiệp

1.1. SV làm tốt nghiệp lần đầu

Đăng ký trên hệ thống đăng ký môn học http://dk.hpu.edu.vn/

Từ 8h00 thứ 6 ngày 02/06/2017 đến 11h00 thứ 4 ngày 07/06/2017

1.2. SV thi lại tốt nghiệp, ngành Kiến trúc khóa 16, ngành Xây dựng liên thông khóa 9

Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

Từ 8h00 thứ 6 ngày 02/06/2017 đến 11h00 thứ 4 ngày 07/06/2017

2. Hình thức đăng ký làm tốt nghiệp

Bước 1. SV đăng ký làm tốt nghiệp qua đường link dk.hpu.edu.vn

Bước 2. Tick vào chức năng : Đăng ký làm tốt nghiệp

Bước 3. Lựa chọn hình thức làm tốt nghiệp: Thi tốt nghiệp hoặc Đồ án/khóa luận TN

Bước 4. SV hoàn thành học phí và các khoản đóng góp làm tốt nghiệp

Bước 5. SV làm đồ án tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp mang biên lai thu học phí liên hệ văn phòng khoa để đăng ký nhận đề tài.

Thời gian làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp: từ 9/6/2017 đến 30/9/2017

Bước 6. SV đã đăng ký thi tốt nghiệp, theo dõi lịch thi tốt nghiệp

Thi tốt nghiệp môn cơ sở : 7h15 thứ 7 ngày 17/06/2017

Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành: 7h15 thứ 7 ngày 01/07/2017

Mọi thông tin liên quan về công tác tốt nghiệp liên hệ trực tiếp với thầy Lê Trường Sơn (0904.313150) tại Phòng Đào tạo Đại học &Sau đại học để được hướng dẫn.