Kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 1 năm 2020
31 tháng 3, 2021 bởi
Kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 1 năm 2020
Administrator


Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo về kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 1 năm 2020.

1. Sinh viên đủ điều kiện đăng ký làm tốt nghiệp

· Đã hoàn thành nhiệm vụ học tập: không môn học nào có điểm trung bình < 5, ngoại trừ các môn Giáo dục quốc phòng&Giáo dục Thể chất.

· Đã đạt yêu cầu về Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (TOEIC, PET, JPLT hoặc HSK)Kỹ năng sử dụng tin học (ICDL)

· Yêu cầu các SV đã có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế nhanh chóng nộp hồ sơ bảng điểm và chứng chỉ về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

2. Thời gian đăng ký làm tốt nghiệp

Từ 9h00 thứ 2 ngày 09/03/2019 đến 17h00 thứ 3 ngày 24/03/2018

3. Hình thức đăng ký làm tốt nghiệp

Bước 1. Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH, gặp thầy Lê Trường Sơn. Lưu ý trình căn cước công dân, thẻ sinh viên và bằng cấp 3 trước khi đăng ký.

Bước 2. Đóng học phí làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp tại phòng Kế hoạch tài chính.

Bước 3. SV mang biên lai thu học phí về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH để đăng ký nội dung đồ án/khóa luận vào sổ đề tàitốt nghiệp.

Bước 6. Đúng 10h00 thứ 2 ngày 30 tháng 03 năm 2020, SV đã đăng ký tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 liên hệ với giảng viên hướng dẫn để bắt đầu thời gian làm tốt nghiệp. Danh sách giảng viên hướng dẫn sẽ được đăng trên web hpu.edu.vn/thongbao/Phòng Đào tạo.

4. Thời gian làm tốt nghiệp: từ ngày 30/03/2020 đến ngày 20/06/2020.

5. Thời gian bảo vệ tốt nghiệp: từ ngày 22/06/2020 đến ngày 03/07/2020.

Mọi thông tin liên quan về công tác tốt nghiệp liên hệ trực tiếp với thầy Lê Trường Sơn (0904.313150) tại Phòng Đào tạo Đại học &Sau đại học để được hướng dẫn.