Đề cương ôn thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 - Môn Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch
8 tháng 11, 2016 bởi
Đề cương ôn thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 - Môn Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch
Administrator

1. Một số vấn đề chung về nghề hướng dẫn du lịch:
1.1. Vai trò của HDV du lịch.
1.2. Đặc điểm lao động của nghề hướng dẫn du lịch.
1.3. Các yêu cầu đối với HDV du lịch.
1.4. Điều kiện hành nghề và cấp thẻ HDV (Tìm hiểu Điều 32 và 33 Nghị định 92/2007NĐ-CP ngày 01/06/2007).
2. Tổ chức hoạt động hoạt động hướng dẫn du lịch
2.1. Quy trình hoạt động chung.
2.2. Công tác chuẩn bị trước chuyến đi.
2.3. Quy trình đón đoàn khách inbound, outbound, nội địa.
2.4. Quy trình giúp khách làm thủ tục check-in và thanh toán check-out khách sạn.
2.5. Quy trình tổ chức phục vụ khách ăn uống.
2.6. Nguyên tắc và quy trình tổ chức hướng dẫn tham quan.
2.7. Tổ chức tiễn đoàn khách.
3. Nghiệp vụ thuyết minh du lịch
3.1. Các yêu cầu đối với thuyết minh du lịch.
3.2. Kết cấu của thuyết minh tại điểm.
4. Viết bài thuyết minh (chỉ dành cho hệ Đại học)
- Nhà hát thành phố Hải Phòng
- Biệt thự Bảo Đại (Đồ Sơn)
- Đình Hàng Kênh
- Đền Nghè (nội thành Hải Phòng)
- Chùa Vẽ
Đề thi:
- Áp dụng thang điểm 10.
- Gồm 03 câu hỏi.
- Thời gian thi: 90’.
- Sinh viên không được sử dụng tài liệu.
Sinh viên Download đề cương tại đây
Khoa Du lịch