Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2018
20 tháng 3, 2018 bởi
Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2018
Administrator


I. Thời gian làm đồ án tốt nghiệp:

- Ngành Kiến trúc: 15 tuần: 12/03/2018 đến 24/06/2018

- Ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp: 15 tuần: 12/03/2018 đến 24/06/2018

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Kết cấu + Kiến trúc

55%

8 tuần

12/03/2018 - 06/05/2018

2

Thi công

45%

7 tuần

07/05/2017 - 24/06/2018

II. Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2018:

Các em sinh viên xem danh sách phân công giảng viên hướng dẫn ĐATN đợt 1 năm 2018 tại các file đính kèm sau:

1. Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn ĐATN đợt 1 năm 2018 ngành XDDD & CN và Kiến trúc.

Chú ý:

- Các sinh viên sau khi xem danh sách giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp phải chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của mình

- Các em sinh viên ngành XDDD & CN khi đến gặp giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp phải mang theo bản đề tài tốt nghiệp (giống bản đã nộp tại VP Khoa).

 

KHOA XÂY DỰNG