Sổ tay sinh viên - Quyền lợi, nghĩa vụ và chính sách đối với sinh viên năm học 2013 - 2014
20 tháng 11, 2013 bởi
Sổ tay sinh viên - Quyền lợi, nghĩa vụ và chính sách đối với sinh viên năm học 2013 - 2014
Trần Hữu Trung

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được trang bị kiến thức ngoại ngữ, tin học đủ mạnh, kỹ năng sống và làm việc trong cộng đồng nhằm đào tạo những cử nhân, kỹ sư có năng lực chuyên môn cao, có sức khoẻ tốt, có trí lực đáp ứng yêu cầu trong công cuộc xây dựng, phát triển và đổi mới của đất nước.

PHẦN 3. QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ VÀ CHÍNH SÁCH

ĐỐI VỚI SINH VIÊN

3.1. Quyền lợi và nghĩa vụ:

3.1.1. Sinh viên có quyền

Được tạo điều kiện trong học tập và rèn luyện, bao gồm:

+ Được sử dụng thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao;

+ Được tham gia nghiên cứu khoa học, thi sinh viên giỏi, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ;

+ Được chăm lo, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

+ Được tạo điều kiện hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; các hoạt động xã hội có liên quan theo quy định của pháp luật; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của nhà trường.

+ Được quan tâm bồi dưỡng kết nạp vào Đảng CSVN khi có nguyện vọng và có đủ điều kiện.

+ Được nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, học theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, học cùng lúc hai chương trình, chuyển trường theo quy định của Quy chế về đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.

- Được hưởng các chế độ, chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước; được xét nhận học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ; được miễn giảm phí khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hoá theo quy định của Nhà nước.

- Được kiến nghị với nhà trường các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của SV.

3.1.2. Sinh viên có nghĩa vụ:

- Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Mọi sinh viên nam khi nhập học phải chuyển giấy đăng ký nghĩa vụ quan sự. Khi hết thời gian học tập phải nhận lại giấy để về đăng ký nghĩa vụ tại địa phương.

- Thực hiện đúng và đầy đủ các quy chế, nội quy, quy định của nhà trường.

- Tôn trọng thầy cô giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường.

- Tích cực học tập, nghiên cứu, sáng tạo để giành kết quả cao trong học tập.

- Tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè trong học tập; thực hiện tốt nếp sống văn minh.

- Giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà trường; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường. Giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Đóng học phí, bảo hiểm y tế và các khoản đóng góp theo quy định đúng thời hạn.

- Tham gia lao động và hoạt động xã hội, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, hoạt động bảo vệ môi trường.

- Phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử; kịp thời báo cáo với nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu : “ Học thật, thi thật, để ra đời làm thật”

- Tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.

3.1.3. Các hành vi sinh viên không được làm:

- Không xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường và SV khác.

- Không gian lận trong học tập, không xin điểm; không học hộ, không thi hộ người khác hoặc nhờ người khác học hộ, thi hộ; không sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp; không tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.

- Không hút thuốc, uống rượu, bia, ăn quà trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp.

- Không gây rối an ninh, trật tự trong trường hoặc nơi công cộng.

- Không tham gia đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép.

- Không đánh bạc dưới mọi hình thức.

- Không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma tuý, các loại hoá chất cấm sử dụng, các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; không tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong nhà trường và các hành vi vi phạm đạo đức khác.

- Không ký đơn kiến nghị tập thể. Khi có yêu cầu, kiến nghị, cá nhân phải tự viết và ký đơn gửi các cấp có thẩm quyền xem xét.

- Không thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa nhà trường khi chưa được nhà trường cho phép.

3.2. Chính sách đối với sinh viên:

3.2.1.Chính sách khen thưởng:

3.2.1.1 Học bổng :

Học bổng tuyển sinh:

Nhà trường có 2 học bổng đặc biệt dành cho sinh viên có nguyện vọng 1 học tại trường. Học bổng này duy trì trong suốt các năm học

- Học bổng toàn phần bằng 100% học phí (Hiện tại = 39,8 triệu /4 năm), được cấp cho những sinh viên có nguyện vọng 1 vào trường và có điểm trung bình học tập lớp 12 từ 8,0 trở lên, thi tuyển sinh đạt từ 24 điểm trở lên. Học bổng này sẽ duy trì trong toàn khóa học nếu sinh viên tiếp tục đạt điểm trung bình học tập hàng năm từ 7,0 trở lên.

- Học bổng 80% (31,84 triệu/4 năm) dành cho những sinh viên có nguyện vọng 1 vào trường và có điểm trung bình học tập lớp 12 từ 7,0 trở lên, thi tuyển sinh đạt 21 điểm trở lên. Học bổng này sẽ duy trì trong toàn khóa học nếu sinh viên tiếp tục đạt điểm trung bình học tập hàng năm từ 6,5 trở lên.

Học bổng học tập:

- Học bổng 1,8 triệu đồng/1 năm và giấy khen được tặng cho sinh viên có kết qủa học tập hàng năm đạt loại suất sắc

- Học bổng 1,5 triệu đồng/1 năm và giấy khen được tặng cho sinh viên có kết qủa học tập hàng năm đạt loại giỏi.

- Phần thưởng 300.000 đồng/1 năm và giấy khen được tặng cho sinh viên có kết qủa học tập hàng năm đạt khá.

Sinh viên sẽ được xét tặng các danh hiệu thi đua dựa trên kết quả học tập và rèn luyện trong từng năm học:

- Sinh viên xuất sắc

- Sinh viên giỏi

- Sinh viên tiên tiến

- Sinh viên rèn luyện suất sắc.

3.2.1.2. Khen thưởng thành tích khác:

Sinh viên có thành tích cao được nhận Giấy khen và phần thưởng của Nhà trường và sẽ được khen thưởng đột xuất khi:

- Đoạt giải trong các cuộc thi SV giỏi, Olympic các môn học, có công trình nghiên cứu khoa học có giá trị

- Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, trong hoạt động thanh niên xung kích, SV tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động trong lớp, khoa, trong KSSV, trong hoạt động xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao …

- Có thành tích trong việc cứu người bị nạn, dũng cảm bắt kẻ gian, chống tiêu cực, tham nhũng;

- Các thành tích đặc biệt khác trong hoạt động văn hóa, thể thao

3.2.2. Chính sách ưu đãi:

3.2.2.1. Sinh viên thuộc diện chính sách:

- Đối tượng: là Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Thương binh, con liệt sỹ, con thương bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh.

- Được hưởng chế độ ưu đãi theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về việc miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014-2015.

- Hồ sơ ưu đãi: Hồ sơ theo mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hồ sơ gồm 2 bộ (1 bộ nộp cho Ban CTSV, 1 bộ nộp tại Phòng Lao động-Thương binh-Xã hội quận, huyện nơi SV đăng ký hộ khẩu thường trú).

- Nhận tiền trợ cấp ưu đãi: tại Phòng LĐ-TB-XH địa phương, mỗi học kỳ một lần. Trước khi nhận tiền SV phải nộp Sổ trợ cấp ưu đãi cho cán bộ QLSV ngành để xin xác nhận của Hiệu trưởng rồi chuyển về Phòng LĐ-TB-XH địa phương nhận tiền.

3.2.2.2. Chính sách vay vốn tín dụng đào tạo:

- Đối tượng: SV có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có nhu cầu vay vốn học tập.

- Mức vay tối đa: 1.100.000,0 đồng/tháng x 10 tháng = 11.000.000,0 đồng/năm, giải ngân theo từng học kỳ.

- Thủ tục: SV nộp đơn xin vay vốn cho cán bộ QLSV ngành, xin xác nhận của Hiệu trưởng sau đó chuyển về gia đình để phụ huynh làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng CSXH địa phương.

- Thời hạn vay: bằng 02 lần thời gian còn học tại trường.

- Lãi suất: 0,54%/tháng tính từ khi phát sinh khoản nợ đầu tiên. Không phải trả lãi khi còn đang đi học.

3.3. Kỷ luật:

- Những SV có hành vi vi phạm thì tuỳ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:

+ Khiển trách: áp dụng đối với SV có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ;

+ Cảnh cáo: áp dụng đối với SV đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng;

+ Đình chỉ học tập đến 1 năm: áp dụng đối với những SV đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi SV không được làm;

+ Buộc thôi học: áp dụng đối với SV đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù (kể cả trường hợp bị xử phạt tù được hưởng án treo).

- Hình thức kỷ luật của SV được ghi vào hồ sơ SV. Trường hợp SV bị kỷ luật mức đình chỉ học tập 1 năm học và buộc thôi học, nhà trường gửi thông báo cho địa phương và gia đình SV biết để quản lý, giáo dục.

- Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật:

+ Đối với trường hợp bị khiển trách: sau 3 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu SV không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của SV kể từ ngày chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.

+ Đối với trường hợp bị cảnh cáo: sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu SV không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của SV kể từ ngày chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.

+ Đối với trường hợp đình chỉ học tập cho về địa phương: khi hết thời hạn đình chỉ, SV phải xuất trình chứng nhận của địa phương xã, phường, thị trấn nơi cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương để nhà trường xem xét, tiếp nhận vào học tiếp.

Liên hệ giữa Nhà trường và gia đình:

- Đầu khoá học sinh viên phải làm Phiếu cá nhân nộp cho Ban CTSV, trong đó có đầy đủ các thông tin cá nhân và gia đình, đặc biệt là số điện thoại để Nhà trường có thể liên lạc trực tiếp với gia đình sinh viên khi cần thiết.

- Đầu học kỳ Nhà trường gửi thông báo về kết quả học tập các học kỳ đã qua, kế hoạch học tập, các môn học sinh viên đã đăng ký và học phí học kỳ tiếp theo của sinh viên để phụ huynh có thông tin đầy đủ về tình hình học tập, rèn luyện của con em mình nhằm cùng Nhà trường động viên giáo dục con em mình học tập, rèn luyện tốt để trở thành người công dân tốt.

- Khi cần thiết, Ban CTSV sẽ thông báo bằng điện thoại hoặc mời phụ huynh tới trường để trao đổi và bàn biện pháp kèm cặp, giáo dục sinh viên.

Xem file đính kèm: So_tay_sinh_vien.pdf