Tin mới

THÔNG BÁO: TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG NĂM HỌC 2022 – 2023
* TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG NĂM HỌC 2022 – 2023 * Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng tuyển sinh Đại học hệ liên thông năm học 2022 - 2023 các ngành sau: *  STT * * Ngành/Chuyên ngàn...