Tin mới

Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Quản trị kinh doanh
Lịch sử hình thành và phát triểu Khoa Quản trị kinh doanh
Khoa Quản trị kinh doanh - tiền thân là Bộ môn Quản trị kinh doanh được thành lập năm 15/10/1999 và là một trong những khoa đầu tiên của trường Đại học Dân lập Hải Phòng (nay là trường Đại họ...