Thông báo nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa Ngoại ngữ
25 tháng 11, 2013 bởi
Thông báo nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa Ngoại ngữ
Trần Hữu Trung


Theo kế hoạch, ngày 03/12/2011 nhà trường sẽ tổ chức nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa Ngoại ngữ:

Đề tài số 1. Biên soạn bài tập bổ trợ giáo trình tiếng Trung theo định hướng HSK (Tập 1, quyển Thượng và quyển Hạ)”.

Chủ nhiệm đề tài: ThS.Đinh Thị Thanh Bình, Khoa Ngoại ngữ

Đề tài số 2. “Nghiên cứu phương pháp và thủ thuật giảng dạy bài khóa môn Tổng hợp tiếng Hán giai đoạn sơ cấp ở trường ĐHDLHP”.

Chủ nhiệm đề tài: Ths.Lê Thị Thu Hoài, Khoa Ngoại ngữ.

Phòng Quản lý Khoa học và Chuyển giao công nghệ kính mời các thầy cô giáo và các em sinh viên có quan tâm đến tham dự buổi nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học trên:

Thời gian: 14h00 ngày 03/12/2011 (Thứ Bảy).

Địa điểm: E102

Phòng QLKH&CGCN