Sản xuất phân bón MAP từ nước ót sản xuất muối và nước thải trong chăn nuôi
13 tháng 11, 2014 bởi
Sản xuất phân bón MAP từ nước ót sản xuất muối và nước thải trong chăn nuôi
Trần Hữu Trung


Ngày 12/11/2014, trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu tận thu Magie từ nước ót sản xuất muối đề xử lý Amoni trong nước thải và tạo phân bón MAP” của SV.Vũ Hoàng lớp MT1401 và SV. Nguyễn Văn Thái lớp MT1301 giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Thị Kim Dung - Khoa Môi trường.

Hiện nay, xử lý hàm lượng amoni trong nước thải chăn nuôi là vấn đề đáng quan tâm. Tận thu được amoni trong nước thải làm nguồn phân bón trong nông nghiệp không những giải quyết được bài toán về mặt môi trường mà còn mang lại lợi ích kinh tế. Trước thực tế đó, nhóm tác giả đã nghiên cứu tách Magie trong nước ót sản xuất muối và tận thu amoni trong nước thải chăn nuôi để tạo nguồn phân bón MAP, đây là vấn đề rất cần thiết, mang tính thực tiễn cao.

Qua quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả đã rút ra được một số điều kiện tối ưu trong quá trình sản xuất phân bón MAP từ nước ót sản xuất muối và nước thải chăn nuôi: Xác định được tỷ lệ số mol giữa NH4; PO4; Mg để cho hiệu xuất tạo MAP cao nhất là 0.4; 1; 1; đồng thời nhóm tác giả cũng xác định được trong điều kiện pH = 10 ÷ 11 là điều kiên tối ưu cho tạo MAP trong thời gian từ 20 - 25 phút cũng như việc xử lý NH4 trong nước thải chăn nuôi.

Đề tài có khả năng ứng dụng cao trong thực tế để xử lý nguồn nước thải chăn nuôi cũng như nguồn nước thải trong quá trình sản xuất muối, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao cho ngành sản xuất phân bón.

Kết quả của đề tài đã được hội đồng đánh giá cao, với tổng số điểm đạt được là 427 điểm, đề tài xếp loại tốt.

Một số hình ảnh buổi lễ nghiệm thu đề tài:

Đại diện nhóm tác giả trình bày báo cáo

Phản biện nhận xét về kết quả của đề tài

Các tác giả đề tài chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng nghiệm thu

Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng