Nghiệm thu đề tài NCKH Bộ môn Tin học
23 tháng 11, 2013 bởi
Nghiệm thu đề tài NCKH Bộ môn Tin học
Trần Hữu Trung


Chiều ngày 16/1/2009, Hội đồng Khoa học và Đào tạo tổ chức nghiệm thu đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý truyền tải dữ liệu Multi – Media trong LAN”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Văn Chiểu; các thành viên: ThS. Nguyễn Trịnh Đông, ThS. Đỗ Xuân Toàn, KS. Bùi Huy Hùng, KS. Đỗ Văn Tuyên và KS. Vũ Trọng Chiến.

Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm các vấn đề :

- Tìm hiểu về khả năng, lợi ích, tính khả thi của việc xây dựng hệ thống quản lý truyền tải dữ liệu trong môi trường mạng nội bộ tại Trường Đại học Dân lập Hải Phòng và các trường đại học trong nước.

- Nghiên cứu công nghệ để phát triển hệ thống và các chuẩn giao tiếp đang được sử dụng.

Phát triển hệ thống thử nghiệm các vấn đề nghiên cứu.

- Mục tiêu lâu dài của đề tài là tích hợp hệ thống để giảm bớt các chi phí trao đổi thông tin trong trường. Giảm công sức lao động, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tại các bộ môn và phòng, ban. Xây dựng hệ thống E-Class (lớp học điện tử), Video Conference, tham gia dự án Vinaren (cổng kết nối giáo dục- đào tạo toàn thế giới).

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài đạt loại giỏi. GS. Trần Hữu Nghị - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu hy vọng đề tài sẽ tiếp tục được nhóm tác giả hoàn thiện để triển khai ứng dụng trong hội họp và giảng dạy tại Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Phương Mai