Nghiệm thu 02 đề tài của giảng viên Bộ môn Xây dựng
23 tháng 11, 2013 bởi
Nghiệm thu 02 đề tài của giảng viên Bộ môn Xây dựng
Trần Hữu Trung


Ngày 27 tháng 01 năm 2011, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của Bộ môn Xây dựng.

Đến dự lễ nghiệm thu có GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị - Hiệu trưởng Nhà trường, TS Giang Hồng Tuyến – Phó phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, CN Phạm Văn Thiện – Trưởng ban ISO & Đảm bảo chất lượng và các thầy cô giáo thuộc Bộ môn Xây dựng. Hội đồng nghiệm thu gồm GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị - Hiệu trưởng Nhà trường (Chủ tịch hội đồng), PGS.TS Phạm Văn Thứ – Đại Học Hàng Hải (Phản biện 1), TS Đào Văn Tuấn - Đại Học Hàng Hải (Phản biện 2), KS Nguyễn Đức Nghinh – Chủ nhiệm Bộ môn Xây dựng (Ủy viên), ThS Bùi Ngọc Dung – Bộ môn Xây dựng (Thư ký), KS Trần Anh Tuấn – Bộ môn Xây dựng (Thư ký).

Nghien_cuu_khoa_hoc_T2 (1).jpg

TS. Giang Hồng Tuyến đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH.

Danh sách 2 đề tài NCKH cấp trường của Bộ môn Xây dựng:

Đề tài 1:

Nghiên cứu ổn định của thanh có xét đến biến dạng trượt.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Văn Duẩn - Bộ môn Xây dựng. Xếp loại: Xuất sắc.

Đề tài 2:

Phương pháp mới nghiên cứu ổn định của khung.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Văn Duẩn - Bộ môn Xây dựng. Xếp loại: Xuất sắc.

Cả hai đề tài đều xoay quanh các phương pháp mới xử lý bài toán ổn định của thanh và hệ thanh. Trong đó tác giả đã áp dụng Nguyên lý cự trị GAUSS để xây dựng lý thuyết tính toán ổn định của thanh và hệ thanh có xét đến biến dạng trượt. Trên cơ sở áp dụng các phương pháp nguyên lý cực trị GAUSS và phương pháp chuyển vị cưỡng bức, tác giả đã xây dựng lý thuyết và chương trình giải bài toán ổn định của thanh và hệ thanh có xét đến biến dạng trượt trên nền của phần mềm Matlab. Đề tài đã nhận được những ý kiến đánh giá rất tốt từ hội đồng nghiệm thu. Tác giả đã giải quyết được triệt để bài toán ổn định có xét đến biến dạng trượt của thanh và hệ khung. Đây là kết quả nổi bật của đề tài, có đóng góp cho khoa học nói chung và chuyên ngành Cơ học kết cấu nói riêng.

Nghien_cuu_khoa_hoc_T2 (2).jpg

ThS Đoàn Văn Duẩn thuyết trình phần đề tài của mình.

Nghien_cuu_khoa_hoc_T2 (3).jpg

PGS.TS Phạm Văn Thứ (ĐHHH) đọc nhận xét phản biện đề tài.

Nghien_cuu_khoa_hoc_T2 (4).jpg

Hội đồng nghiệm thu chụp ảnh lưu niệm.

Cũng trong tháng 1 năm 2011, BMXD đã báo cáo đề cương các đề tài NCKH cấp trường của các thầy cô giáo và sinh viên. Danh sách cụ thể như sau:

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH BỘ MÔN XÂY DỰNG

ĐĂNG KÍ NĂM 2010

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

CÁC THÀNH VIÊN

1

Nghiên cứu một số hư hỏng thường gặp của mặt đường bê tông nhựa, đề xuất phương pháp khắc phục, áp dụng cụ thể cho dự án sửa chữa tuyến đường Phan Đăng Lưu - Kiến An – HP.

SV: Vũ Văn Tài CĐ1101

GVHD:

KS Nguyễn Hồng Hạnh

SV Lê Thanh Hòa

SV Hoàng Thị Liền

CĐ1101

2

Nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm địa kỹ thuật.

KS Nguyễn Đức Nghinh

KS Trần Trọng Bính

ThS Nguyễn Đình Đức

KS Nguyễn Hồng Hạnh

3

Nghiên cứu thực nghiệm xác định Mô đun đàn hồi của các loại bê tông nhựa sử dụng ở Việt Nam theo mô hình kéo gián tiếp tải trọng lặp.

ThS Nguyễn Văn Thanh

 

4

Nghiên cứu, tính toán thiết kế xử lý đất yếu dưới nền đường và nền đắp áp trục thân đê cũ trong dự án đường bao quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

KS Đinh Duy Phúc

ThS Nguyễn Văn Thanh

KS Nguyễn Hồng Hạnh

5

Phân tích & đánh giá các hư hỏng mỏi trong kết cấu nhịp cầu thép, các biện pháp sửa chữa và tăng cường.

ThS Bùi Ngọc Dung

 

6

Nghiên cứu kết cấu dầm có bản bụng thép lượn sóng.

ThS Phạm Văn Toàn

ThS Bùi Ngọc Dung

KS Trần Anh Tuấn

Trần Anh Tuấn