Mùa gặt của sinh viên khoa Quản trị
21 tháng 11, 2013 bởi
Mùa gặt của sinh viên khoa Quản trị
Trần Hữu Trung
Trong 5 ngày (từ 22 - 26 tháng 7 năm 2013), Hội đồng nghiệm thu và toàn thể các thầy cô giáo cùng các bạn sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, Phòng Quản lý Khoa học đã tổ chức tiến hành bảo vệ, nghiệm thu thành công 39 đề tài cho sinh viên các ngành Kế toán kiểm toán, Quản trị Doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng của khoa Quản trị Kinh doanh.

Đề tài nghiên cứu khoa học năm nay, các tác giả tập trung đi vào phân tích tình hình kinh tế thực tế tại các doanh nghiệp như về công tác tài chính: việc lập, đọc và phân tích bảng cân đối kế toán; Hoàn thiện các công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh… Hay với Quản trị Doanh nghiệp, các tác giả đã đi vào thực tế các doanh nghiệp phân tích tình hình kinh doanh, sản xuất, phân bổ cơ cấu nhân sự… từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp. Với nhóm Tài chính Ngân hàng, các tác giả đã khai thác các chủ đề nóng hiện nay đối với các ngân hàng như việc tăng cường huy động vốn, các biện pháp để nâng cao hiệu quả cho vay khối tín dụng…

Sau 5 ngày làm việc căng thẳng của Hội đồng nghiệp thu, các đề tài nghiên cứu khoa học năm nay được đáng giá cao: 37/39 đề tài xếp loại tốt, 02 đề tài xếp loại xuất sắc, đó là đề tài của sinh viên Đinh Như Thanh lớp QT1301N với đề tài: “Tái cấu trúc tài chính tại cảng Hải Phòng để phù hợp với môi trường kinh doanh” và đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tuyển dụng và đào tạo lái xe tại daonh nghiệp taxi - nghiên cứu tình huống tại công ty cổ phần Vũ Gia” của tác giả Phạm Thị Tuyết Mai lớp QT1301N.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ nghiệm thu:

Phòng QLKH&ĐTSĐH