Hoàn thiện tổ chức KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP nhằm tăng cường QL chi phí tại Nhà máy CB thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long
20 tháng 11, 2013 bởi
Hoàn thiện tổ chức KT tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP nhằm tăng cường QL chi phí tại Nhà máy CB thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long
Trần Hữu Trung


Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với chức năng phản ánh chính xác kịp thời chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và kiểm soát chặt chẽ các chi phí phát sinh ở từng bộ phận trong doanh nghiệp; nó đã trở thành công cụ đắc lực giúp các nhà quản trị quản lý chi phí một cách hiệu quả nhất.

Nhận thức được vấn đề trên, sau thời gian thực tập tại Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng long, được tìm hiểu thực tế tình hình hạch toán cũng như công tác quản lý sản xuất kinh doanh tại Nhà máy, cùng với mong muốn góp phần hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí tại đây em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí tại Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long” làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình.

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Nhung - lớp: QT1304K

Giảng viên hướng dẫn: ThS Phạm Thị Nga

Phương pháp nghiêm cứu được sử dụng trong bài để nghiên cứu :

- Phương pháp thống kê và so sánh

- Phương pháp chuyên gia

Kết quả đạt được:

Đề tài đã hệ thống hóa được những lý luận chung nhất về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chế độ kế toán hiện hành.

Đề tài cũng đã phản ánh được thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long trong một kỳ kế toán của năm 2012. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy luôn được thực hiện kịp thời, hợp lý và phù hợp với đặc thù sản xuất của Nhà máy. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán, luân chuyển chứng từ được sắp xếp hợp lý, khoa học, đảm bảo nguyên tắc, chế độ kế toán hiện hành, phù hợp với khả năng, trình độ của đội ngũ kế toán và đặc điểm sản xuất kinh doanh của Nhà máy. Ngoài ra Nhà máy luôn chấp hành đúng, đầy đủ các chính sách, chế độ kế toán tài chính của Nhà nước, thực hiện quyền, nghĩa vụ của một doanh nghiệp với Nhà nước. Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm đạt được công tác kế toán tại Nhà máy vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:

+ Nhà máy vẫn làm kế toán thủ công có sự hỗ trợ của phần mềm excel khiến công việc kế toán vẫn rất phức tập cồng kềnh, chưa linh hoạt. Việc sử dụng phần mềm excel hỗ trợ cho công tác hạch toán kế toán cũng đã phát huy hiệu quả tuy nhiên việc sao chép dữ liệu công thức qua nhiều bảng tính có thể xuất hiện lỗi và làm sai lệch số liệu kế toán.

+ Chi phí lương nhân viên quản lý phân xưởng được kế toán Nhà máy hạch toán hết vào chi phí nhân công trực tiếp là không đúng chế độ kế toán

+ Hệ thống sổ sách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sử dụng tại Nhà máy khá cồng kềnh làm công tác kế toán trở lên phức tạp tốn nhiều thới gian.

+ Công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu còn nhiều tồn tại. Giá mua nguyên vật liệu đầu vào khá cao, bên cạnh đó công tác bảo quản và xuất dùng Nguyên vật liệu chưa hợp lý.

+ Hình thức trả lương cho công nhân trực tiếp sản xuất của Nhà máy là chưa phù hợp với một doanh nghiệp sản xuất.

+ Nhà máy chưa sử dụng hiệu quả TSCĐ , hiện nay Nhà máy mới sử dụng một phần công suất thiết kế của dây chuyền sản xuất.

+ Nhà máy chưa tiến hành trích trước các khoản chi phí sủa chữa lớn TSCĐ.

+ Nhà máy chưa chú trọng tới công tác kế toán quản trị, chức năng kế toán mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp những thông tin mang tính quá khứ, chưa phản ánh được những xu hướng biến động của chi phí và nguyên nhân gây ra những biến động này. Vì vậy công tác quản lý chi phí của Nhà máy còn mang tính bị động.

Đề tài đã xây dựng một số biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí tại Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản Thăng Long như sau:

+ Hiện đại hóa công tác kế toán và đội ngũ kế toán

+ Hạch toán lương Nhân viên quản lý phân xưởng vào chi phí sản xuất chung thay vì hạch toán vào chi phí Nhân công trực tiếp như kế toán Nhà máy đang làm.

+ Mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh để tập hợp chi phí sản xuất để giảm bớt sổ sách kế toán mà không làm ảnh hưởng đến quy trình hạch toán.

+ Hoàn thiện công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

+ Thay đổi hình thức trả lương cho công nhân trực tiếp sản xuất sang lương sản phẩm.

+ Nhà máy cần quản lý và sử dụng hiệu quả TSCĐ hơn nữa đồng thời phải đổi mới trang thiết bị khoa học công nghệ.

+ Tiến hành trích trước các khoản chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định.

+ Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Nhà máy nhằm tăng cường quản lý chi phí.

Phòng QLKH&ĐTSĐH