ĐH DLHP - Một năm thành công trên diễn đàn khoa học
18 tháng 8, 2016 bởi
ĐH DLHP - Một năm thành công trên diễn đàn khoa học
Trần Hữu Trung
Thực hiện mục tiêu “Chất lượng đào tạo là sự sống còn của nhà trường”, trong năm học vừa qua, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên. Bên cạnh việc đổi mới đề cương môn học theo tiêu chuẩn quốc tế AUN-QA, phương pháp giảng dạy lấy sinh viên là trung tâm, hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường cũng được các thầy cô giáo và cán bộ Nhà trường đặc biệt quan tâm, nhất là hoạt động khoa học công nghệ.

Trong năm học vừa qua, cán bộ và giảng viên nhà trường đã công bố 39 bài báo khoa học trên các tạp chí và các hội nghị khoa học có uy tín trong và ngoài nước. Trong số đó có 26 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và 13 bài báo khoa học được báo cáo và đăng trên các tạp chí uy tín của quốc tế. 
Với 13 bài báo khoa học quốc tế, có 07 bài (chiếm 77% các bài báo quốc tế) được đăng trên các tạp chí khoa học thuộc nhóm các tạp chí quốc tế có uy tín cao, xếp trong danh mục Scopus (cơ sở dữ liệu khoa học củaElsevier, http://www.scopus.com). Đó là các bài: “Variations in Decision-Making Approach to Tertiary Teaching: A Case Study in Vietnam” trên tạp chí International Journal of Instruction của TS. Nguyễn Tiến Thanh; “Investigation of Rectifier circuit configurations for microwave power transmission system operating at S band” trên tạp chíInternational Journal of Electrical and Computer Engineering của ThS. Đoàn Hữu Chức; “The Quadrotor MAV System using PID control” tại hội nghị The 2015 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation IEEE-ICMA của TS. Nguyễn Trọng Thắng; “Unequal Clustering Formation based on Bat Algorithm for Wireless Sensor Networks” và “A study of feature combination in Gesture Recognition with Kinect KSE 2014” tại hội nghịAdvances in Intelligent System and computing - The Sixth International Conference on Knowledeg and Systems Engineering (KSE) của ThS. Ngô Trường Giang; “Automatically Learning Patterns in Subjectivity Classification for Vietnamese” và “Using large N-gram for Vietnamese spell checking” tại hội nghị Advances in Intelligent System and computing - The Sixth International Conference on Knowledeg and Systems Engineering (KSE) của ThS. Nguyễn Thị Xuân Hương.
Và đặc biệt, bài báo khoa học “A low complexity of PAPR reduction scheme in the IM-DD” trên tạp chí Photonic Network Communications của TS. Mai Văn Lập, giảng viên khoa Điện - Điện tử là bài báo khoa học thứ 2 của trường Đại học Dân lập Hải Phòng được xếp trong danh mục SCI (Science Citation Index), nhóm tạp chí hàng đầu của thế giới.
Sinh viên được thầy Hiệu trưởng trao tặng giấy khen về thành tích Nghiên cứu khoa học trong buổi lễ tốt nghiệpnăm 2016
Bên cạnh đó, trong năm học vừa qua các giảng viên của Nhà trường đã hoàn thành 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố, 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, 78 đề tài cấp khoa và xuất bản 02 sách chuyên khảo.
Đây thực sự là một năm bội thu đối với các công bố khoa học trên các diễn đàn và tạp chí uy tín quốc tế của Nhà trường và cũng là tiền đề phát triển của các năm tiếp theo.
Trong những năm tới, cùng với việc đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế AUN-QA chắc chắn chất lượng đào tạo của nhà trường sẽ được nâng lên một tầm cao mới đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố và khu vực trong quá trình hội nhập.
TS. Giang Hồng Tuyến - Phòng QLKH&ĐBCL