“Biên soạn giáo trình môn Ngữ nghĩa học cho sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Dân lập Hải Phòng”
23 tháng 11, 2013 bởi
“Biên soạn giáo trình môn Ngữ nghĩa học cho sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Dân lập Hải Phòng”
Trần Hữu Trung


Môn Ngữ nghĩa học đã được giảng dạy tại trường Đại học Dân lập đã được một vài năm, tuy nhiên chưa có giáo trình chính thống phù hợp với sinh viên của trường. Mặc dù có rất nhiều sách viết về môn Ngữ nghĩa học của cả tác giả nước ngoài và Việt Nam, nhưng những cuốn sách này đều quá khó đối với sinh viên do quá nặng về lý thuyết, do vậy mà không thể sử dụng những cuốn sách làm giáo trình cho sinh viên được. Đây là lý do tại sao mà cuốn giáo trình Ngữ nghĩa ra đời là kết quả của bài nghiên cứu nhằm giúp sinh viên hiểu môn học một cách rõ ràng và dễ dàng hơn.

Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Nguyễn Thị Yến Thoa - Khoa Ngoại Ngữ

Cuốn giáo trình nhằm làm cho dễ dàng hơn trong quá trình dạy và học môn Ngữ nghĩa học tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng bằng cách nó được viết theo ngôn ngữ dễ hiểu nhưng vẫn bao quát đươc hết nội dung môn học. Hơn nữa, nó còn nhằm cung cấp các phần tóm tắt kiết thức, các câu hỏi ôn tâp, các bài luyện tập và cả gợi ý các ý tưởng cho nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Cuốn giáo trình được biên soạn bao gồm 4 chương chính:

Chương 1. Giới thiệu môn Ngữ nghĩa học

Chương 2. Nghĩa của từ bao gồm 3 bài.

Chương 3. Nghĩa của câu

Chương 4. Nghĩa của phát ngôn

Cuối sách có cung cấp phần mục từ nhằm giúp sinh viên có thể tham khảo bản dich tiếng Việt của những thuật ngữ liên quan đến môn học.

Cuốn giáo trình thực sự đã đạt được các tiêu chí cần thiết, đó là tính có ý nghĩa cao, tính dễ học, tính thực tiễn và tính hệ thống. Hy vọng rằng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích cho sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu môn Ngữ nghĩa học.

Phòng QLKH & CGCN