Regina Miracle International Vietnam cần tuyển 20 cán bộ nguồn đi Trung Quốc
8 tháng 6, 2017 bởi
Regina Miracle International Vietnam cần tuyển 20 cán bộ nguồn đi Trung Quốc
Trần Hữu Trung


Hiện nay, Công ty Regina Miracle International Vietnam cần tuyển 20 cán bộ nguồn đi Trung Quốc với chương trình như sau: