Công ty Regina Miracle International Vietnam cần tuyển 20 cán bộ nguồn đi Trung Quốc
8 tháng 6, 2017 bởi
Công ty Regina Miracle International Vietnam cần tuyển 20 cán bộ nguồn đi Trung Quốc
Administrator
Hiện nay, công ty Regina Miracle International Vietnam cần tuyển 20 cán bộ nguồn đi Trung Quốc. Chương trình chi tiết như sau: