Tin mới

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin thời covid
Ngày 17/07/2021, Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 cho sinh viên của ngành.  Lễ bảo vệ năm nay có một điểm đặc biệt là có 01 sinh viên được bảo vệ trực tuyến c...