Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG

XD - Thời gian: từ 12/01/2018 - 27/01/2018 Thứ sáu, 12/01/2018 - 16:27:50

Thông báo thời gian thu đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm 2017

I.  Đối  tượng thực hiện:

 - Các sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp:

+ Ngành Xây dựng dân dân dụng & CN: thời gian từ 06/10/2017 đến 12/01/2018.

+ Ngành Kiến Trúc thời gian từ: 6/10/2017 đến 19/01/2018.

II. Kế hoạch thu đồ án tốt nghiệp:

 

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thu bìa đồ án TN

14h – 16h chiều thứ 3

 ngày 16/01/2018

VP khoa XD

(Cô Hiền: 0904.019.281)

Trả bìa đồ án TN

14h30 chiều thứ 5

 ngày 18/01/2018

Phòng A205

Thu ĐATN

8h30 – 11h sáng thứ 3

ngày 23/01/2018

VP khoa XD

(Cô Hiền: 0904.019.281)

Chấm phản biện

Ngày  24-25/01/2018

 

Bảo vệ

7h30 thứ 6 ngày 26/01/2018

Thông báo sau 

Chú ý:

1. Các em sinh viên tải mẫu bìa đồ án tốt nghiệp trong các file đính kèm sau :

Mẫu bìa đồ án tốt nghiệp ngành Xây Dựng Dân Dụng;

Mẫu bìa đồ án tốt nghiệp ngành Kiến Trúc;

    Trước khi nộp các em phải ghi đầy đủ các thông tin trong phần Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp và Cán bộ hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và các thông tin khác trong đó, rồi ký tên và xin chữ ký của giáo viên hướng dẫn rồi nộp lại cho Khoa.

Các em sinh viên ngành Kiến Trúc khi in mẫu bìa đồ án tốt nghiệp: các em in trang 1,  2 giấy A3, in trang 3 và 4 vào cùng 1 mặt của tờ giấy A3, in trang 5 vào một nửa của tờ giấy A3. 

2. Các em sinh viên xem các quy định trình bày đồ án tốt nghiệp trong các file hướng dẫn sau:

Quy định trình bày Đồ án tốt nghiệp

+ Mẫu khung tên bản vẽ

4.     Sinh viên phải hoàn thành tất cả các khoản học phí và đóng góp với Nhà trường trước khi nộp đồ án tốt nghiệp (nếu không sẽ không được thu đồ án TN) 

 

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với cô Hiền (SĐT: 0904019281)

 

 KHOA XÂY DỰNG

Truy cập: 645 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.