Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG

XD - Thời gian: từ 17/11/2017 - 25/11/2017 Thứ sáu, 17/11/2017 - 17:30:14

Thông báo nộp báo cáo thực tập công nhân ngành Cầu đường

I. Đối tượng đi thực tập công nhân:

- Sinh viên ngành cầu đường khóa 18 hệ Đại học.

II. Thời gian :

- Thời gian thực tập công nhân: từ 24/10/2017 đến 24/11/2017.   

III. Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp:

-         Thu báo cáo thực tập CN: 14h chiều thứ 2 ngày 27/11/2017.

-         Địa điểm thu báo cáo thực tập TN: Văn phòng khoa Xây Dựng (nộp cho cô Hiền, sđt: 0904019281).

-         Sinh viên tải mẫu phiếu nhận xét thực tập qua mẫu : mẫu phiếu nhận xét thực tập

Chú ý: Phiếu nhận xét thực tập gồm có 02 phiếu:

+  01 phiếu nhận xét của cơ sở thực tập (trong phiếu này cơ sở thực tập phải ghi đầy đủ thông tin nhận xét, ký và đóng dấu của công ty).

+  01 phiếu nhận xét của giáo viên theo dõi thực tập (trong phiếu này phải có đầy đủ ý kiến nhận xét và chữ ký của giáo viên theo dõi thực tập).

Sau đó các em đóng 2 tờ phiếu nhận xét này vào quyển báo cáo của mình.

-         Thời gian báo cáo thực tập: thông báo sau.

Chúc các em báo cáo thực tập đạt kết quả tốt!

* Mọi thông tin về công tác thực tập, tốt nghiệp các em cập nhật trên trang web:

hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Xây Dựng/Thông báo

                                                                               

 

 KHOA XÂY DỰNG

Truy cập: 424 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.