Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG

XD - Thời gian: từ 27/09/2017 - 30/09/2017 Thứ tư, 27/09/2017 - 17:32:48

Thông báo phòng bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

I.  Đối  tượng :

 - Các sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp:

+ Ngành Xây dựng dân dân dụng & CN: thời gian từ 09/06/2017 đến 15/09/2017.

 

+ Ngành Kiến Trúc thời gian từ: 09/06/2017 đến 22/09/2017.

II. Thời gian, địa điểm bảo vệ đồ án tốt nghiệp:

1. Ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp: 8h15 sáng thứ 5 ngày 28/9/2017 tại phòng B302

2. Ngành Kiến trúc: 7h45 sáng thứ 5 ngày 28/9/2017 tại phòng B303

KHOA XÂY DỰNG

Truy cập: 621 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.