Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG

XD - Thời gian: từ 10/08/2017 - 30/11/2017 Thứ năm, 10/08/2017 - 10:47:18

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm 2017

I. Thời gian làm đồ án tốt nghiệp:

- Ngành Kiến trúc: 15 tuần: 11/08/2017 đến 24/11/2017

- Ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp: 14 tuần : 11/08/2017 đến 17/11/2017

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Kết cấu + Kiến trúc

55%

8 tuần

11/08/2017 - 06/10/2017

2

Thi công

45%

6 tuần

07/10/2017 - 24/11/2017

 

II. Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm 2017:

Các em sinh viên xem danh sách phân công giảng viên hướng dẫn ĐATN đợt 3 năm 2017 tại các file đính kèm sau:

1. Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn ĐATN đợt 3 năm 2017 ngành XDDD & CN.

2. Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn ĐATN đợt 3 năm 2017 ngành Kiến trúc.

Chú ý:

- Các sinh viên sau khi xem danh sách giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp phải chủ động liên hệ ngay với giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của mình muộn nhất là 11/8/2017.

- Các em sinh viên ngành XDDD & CN khi đến gặp giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp phải mang theo bản đề tài tốt nghiệp (giống bản đã nộp tại VP Khoa).

                                                                                                                   

                                                                                           KHOA XÂY DỰNG

 

 

Truy cập: 716 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.